Strona Glówna / Akcje poszukiwawcze / Radowo Małe 2009-10-11 / Szajek Anton /

SZAJEK, Anton
??
11.06.1925
07-12.03.1945 rejon Radowa Małego
9 zapasowy dywizjon artylerii lekkiej
(leichte Artillerie-Ersatz-Abteilung 9)
Cmentarz Glinna: Blok ? Rząd ? Grób ?

Copyright © 2009
Projekt i Realizacja : GRT STUDIO | Strony internetowe | Pozycjonowanie