Strona Glówna / Akcje poszukiwawcze / Podsumowanie - 2009 /

PODSUMOWANIE ROKU 2009

Oprócz większych i zorganizowanych od podstaw wyjazdów były też w ciągu całego roku wezwania na miejsca znalezienia szczątków żołnierzy z lat wojny. Na żołnierskie pochówki natrafiano podczas prac budowlanych, leśnych, kanalizacyjnych czy też drogowych. Wiele zgłoszeń otrzymaliśmy od poszukiwaczy, którzy w tych lub innych okolicznościach natknęli się na ludzki szkielet.
        Także te znaleziska podlegały procedurze badań i identyfikacji przez ZMS PAM w Szczecinie. Przy kilku żołnierzach znaleziono znaki tożsamości, na podstawie których zidentyfikowani zostali:

        PÖTZSCH, Ernst

        GEISSLER, Franz

        DEVENTER, Kurt

        HOFFMANN, Herbert









Copyright © 2009
Projekt i Realizacja : GRT STUDIO | Strony internetowe | Pozycjonowanie