Strona Glówna / Akcje poszukiwawcze / Sosnowice 2013-10-19 /

Projekt prac badawczych na cmentarzu jeńców wojennych w Sosnowicach w gminie Golczewo powstał dość dawno, jednak dopiero teraz, dzięki inicjatywie kierownictwa Nadleśnictwa Rokita, burmistrza miasta Golczewo oraz naszej, po kilku miesiącach starań o załatwienie wszystkich formalności, udało się rozpocząć prace. Teren cmentarza został uprzednio sprawdzony na obecność niewybuchów, ponieważ obecna wieś istnieje na terenie dawnych niemieckich zakładów renowacji amunicji, której to składy zostały wysadzone w 1945 roku, co doprowadziło do rozsypania pocisków na ogromnej powierzchni. Jeńcy, których grobów poszukiwaliśmy, pracowali w tym zakładzie jako robotnicy przymusowi .Badania zostały podzielone na dwa etapy: pierwszy mający na celu ustalenie czy pochówki rzeczywiście istnieją, zlokalizowanie ich i ustalenie faktycznych granic cmentarza oraz etap drugi – inwentaryzacja pochówków wraz z identyfikacją każdego z pochowanych.W sobotę, 19 października, rano niewielką grupą rozpoczęliśmy poszukiwania celem realizacji pierwszego etapu. Wspomagał nas archeolog Grzegorz Kurka, dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim. Już w trzecim dole sondażowym pojawił się zarys pojedynczej mogiły. Postanowiliśmy odkopać pochowanego celem potwierdzenia tezy o jeńcach wojennych. Po odsłonięciu szczątków znaleźliśmy nieśmiertelnik stalagowy, którego numer wg dokumentów CAMO pasował do Rodiona Sidorowicza Romanowa, zmarłego 13 maja 1942, robotnika Bau u.Arb. Batal. 102 w ówczesnym Gülzow. Po dwóch dniach prac ustaliliśmy, że obecne granice cmentarza obejmują znacznie większy od pierwotnego założenia obszar, a zmarli zostali pochowani w dwóch blokach. W bloku pierwszym znajduje się sześć rzędów grobów, w bloku drugim cztery rzędy. Po sprawdzeniu skrajnych pochówków i ustaleniu dat śmierci pochowanych można określić przybliżoną chronologię i sposób powstawania cmentarza. Więcej dowiemy się po zrealizowaniu drugiego etapu, czyli w 2014 roku.

1
2
3
4
5
6

Copyright © 2009
Projekt i Realizacja : GRT STUDIO | Strony internetowe | Pozycjonowanie