Strona Glówna / Akcje poszukiwawcze / Łobez 2009-10-10 /

GMINA ŁOBEZ, 10.10.2009

10 października 2009 wczesnym rankiem podjęliśmy prace na wiejskim cmentarzu w jednej z miejscowości gminy Łobez. Na niewielką wzmiankę o istniejącej tutaj mogile żołnierzy niemieckich natknęliśmy się wiele miesięcy wcześniej w zgromadzonych dokumentach archiwalnych. Kilka wyjazdów na miejsce celem weryfikacji informacji przez starsze osoby nie przyniosło rezultatu. Dopiero wiosną 2009 natrafiliśmy na osobę, która przypominała sobie fakt istnienia zbiorowej mogiły na miejscowym cmentarzu oraz przekazała nam telefon jednego z byłych mieszkańców wsi. Pan Hermann powiedział nam dużo więcej i na podstawie uściślonych danych można było wystąpić o niezbędne zezwolenia.
        Na mogiłę poległych żołnierzy niemieckich natknęliśmy się nad wyraz szybko. Poważną komplikacją była dla nas bliskość współczesnych grobów – minikoparka mogła operować tylko z jednej strony. Większość prac wykonać trzeba było ręcznie. Podawana w archiwalnej notce liczba poległych (około 20) już po 2-3 godzinach pracy musiała być mocno zweryfikowana w górę.
        Według relacji pana Hermanna żołnierzy pozbierano z okolicznych pól, gdzie zacięte walki o przebicie się z okrążenia stoczyły jednostki 5 Dywizji Strzeleckiej. Charakter obrażeń wskazywał na ogień artylerii i moździerzy jako główną przyczynę śmierci większości z pochowanych. Zachowane elementy ekwipunku bojowego nosiły liczne ślady po odłamkach granatów artyleryjskich. Przy szczątkach znaleziono 10 czytelnych znaków tożsamości oraz dokumenty (przepustka urlopowa) na nazwisko „...z Wieckert”. Ostatecznie w mogile doliczyliśmy się szczątków 41 żołnierzy.
Na podstawie znaków tożsamości zidentyfikowani zostali:

        STROJEK, Hermann

        SCHNEIDER, Walter

        GENNIES, Jurgis

        REITER, Otto

        WINKEL, Paul

        KALLISCH, Friedrich

        SEELIG, Richard

        WIEST, Georg
 
Na podstawie zachowanego fragmentu rozkazu wyjazdu zidentyfikowano:

        WIECKERT, Fritz


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Copyright © 2009
Projekt i Realizacja : GRT STUDIO | Strony internetowe | Pozycjonowanie