Strona Glówna / Akcje poszukiwawcze / Tuczno 2011-08-23 /

GMINA TUCZNO, 23.08.2011

        22 sierpnia 2011 udaliśmy się do Tuczna, gdzie według relacji miejscowego pasjonata historii w rejonie cmentarza ewangelickiego znajdować się miały mogiły żołnierzy niemieckich. Informację tę uzyskał od nieżyjącego już mieszkańca miejscowości, byłego robotnika przymusowego, który uczestniczył w pochówku zimą 1945 roku. Akcję przeprowadziliśmy we współpracy z pracownikami i studentami Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach organizowanego przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych programu "Tuczno poprzez wieki".
        Zgodnie z relacją świadka, żołnierze mieli być pochowani w klinie utworzonym przez dwie drogi obok dawnego cmentarza ewangelickiego. Było to doprecyzowanie informacji o pochowanych na tym cmentarzu żołnierzach niemieckich, które otrzymaliśmy wcześniej z archiwów niemieckich. Prowadzone przez cały dzień sondaże, a także poszukiwania z użyciem detektorów metalu nie przyniosły jednak rezultatów. Kazało nam to zweryfikować dotychczasowe założenia. Rozmowy ze starszymi mieszkańcami Tuczna pozwoliły dość precyzyjnie ustalić przebieg granicy cmentarza w sąsiedztwie wspomnianego "klina" a ponowna weryfikacja posiadanych dokumentów i relacji w połączeniu z analizą lokalizacji widocznych nagrobków cywilnych kazała nam przesunąć obszar poszukiwań w obręb dawnej nekropolii .
        To posunięcie okazało się "strzałem w dziesiątkę", bo już po niedługim czasie natknęliśmy się na skraj mogiły żołnierskiej. Prowadzone przez cały następny dzień prace pozwoliły na odsłonięcie i ekshumowanie szczątków dwunastu żołnierzy z pododdziałów alarmowych i improwizowanych, wchodzących w skład pospiesznie sformowanej 402 Dywizji Zapasowej (między innymi przydzielonej jej kompanii samobieżnych niszczycieli czołgów Jagdpanzer 38 (t) z 19 batalionu niszczycieli czołgów SS). Przy poległych znaleziono cztery czytelne znaki tożsamości, które umożliwią ich identyfikację.

1
2
3
4
5

Copyright © 2009
Projekt i Realizacja : GRT STUDIO | Strony internetowe | Pozycjonowanie