Strona Glówna / Akcje poszukiwawcze / Warchlinko 2013-11-16 /

Miejsce pochówku żołnierzy niemieckich w Warchlinku wskazywało wielu mieszkających we wsi świadków, którzy byli zgodni, co do umiejscowienia grobu, jednak nie potrafili określić nawet przybliżonej liczby pochowanych. Liczne podania i legendy mówiły o kilku do kilkudziesięciu poległych. Z uwagi na upływ czasu nie jest to nic dziwnego . Po kilku latach odkładania zagadnienia, wspomagani przez niewielką grupę niemieckich wolontariuszy z VBGO, udaliśmy się do wsi zweryfikować informacje. We wskazanym narożniku terenu przy wiejskim kościele szybko natrafiliśmy na szczątki dwóch pochowanych tam żołnierzy. Ułożenie szkieletów, odbiegające wyraźnie od ułożenia anatomicznego, potwierdziło relacje o tym, że zwłoki poległych były znalezione po wojnie, w stanie częściowego rozkładu , przez polską ludność. Grób wykopano na starych, zapewne ówcześnie już niewidocznych, grobach cywilnych, które znajdowały się kilkadziesiąt centymetrów głębiej. Niestety nie znaleźliśmy znaków tożsamości, ani niczego, co umożliwiłoby identyfikację, przez co nazwiska żołnierzy pozostaną nieznane. Po uporządkowaniu terenu udaliśmy się do wsi położonej kilka kilometrów dalej, gdzie stojący w szczerym polu krzyż miał wskazywać mogiłę żołnierzy niemieckich. Już po godzinie poszukiwań wiadomo było, że tym razem informacje były mylne, a niecodzienne umiejscowienie krzyża musi mieć inne wyjaśnienie.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Copyright © 2009
Projekt i Realizacja : GRT STUDIO | Strony internetowe | Pozycjonowanie