Strona Glówna / Akcje poszukiwawcze / Suchań 2010-06-09 /


GMINA SUCHAŃ, 09.06.2010

Według informacji archiwalnych, koło wiejskiego kościoła pogrzebano w lutym 1945 roku kilku żołnierzy 27 Ochotniczej Dywizji Grenadierów SS "Langemarck". Precyzyjne szkice pozwoliły na bardzo szybkie zlokalizowanie pierwszego pochówku. Praca nie należała do łatwych, pomimo nawet użycia koparki, bowiem ziemia pełna była gruzu oraz fragmentów nagrobków zlikwidowanego w latach siedemdziesiątych cmentarza. Sam kościól, mocno uszkodzony w czasie walk w lutym i marcu 1945 roku, odbudowany został w latach osiemdziesiątych.
        W ekshumacji oprócz naszej ekipy uczestniczyli wolontariusze z Niemiec i Rosji oraz żołnierze żandarmerii polowej. Na miejscu byli także członkowie rodzin kilku zaginionych na Pomorzu żołnierzy niemieckich, studenci historii ze Szczecina oraz licealiści z Wałcza.
        Ostatecznie odnaleźliśmy cztery mogiły oraz dwa czytelne znaki tożsamości. Na ich podstawie oraz dokumentów archiwalnych można było zidentyfikować dwóch poległych:

        LAPORTE, Ferdinand

        VLEMINCK, Michel

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Copyright © 2009
Projekt i Realizacja : GRT STUDIO | Strony internetowe | Pozycjonowanie