Strona Glówna / Akcje poszukiwawcze / Kalisz Pomorski 2010-06-10 /


GMINA KALISZ POMORSKI, 07, 10-11.06.2010

7 czerwca przystąpiliśmy do sondaży na cmentarzu obok fundamentów nieistniejącego dziś kościoła. Archiwalne informacje nie precyzowały miejsca pochówku żołnierzy pułków "Mensing" i "Kohlmann" z 402 Dywizji Piechoty. Sprawdzaliśmy każdy fragment byłego cmentarza wolny od starych pomników lub innych śladów pochówków, jednak dopiero użycie detektora metali i znalezienie kilku guzików od munduru wskazało nam właściwe miejsce. Tego dnia czas pozwolił nam jedynie na odsłonięcie 3-4 szkieletów.
        10 i 11 czerwca pracowaliśmy już bez przeszkód odnajdując w sumie szczątki 25 żołnierzy niemieckich. Przy jednym z nich znaleźliśmy tzw. "butelkę grobową" ze słabo czytelną kartką w środku. Pochowani na cmentarzu żołnierze polegli w lutym 1945 podczas walk w rejonie Mirosławca i Łowicza Wałeckiego.
        Na podstawie danych archiwalnych oraz czytelnych znaków tożsamości i dokumentów papierowych zidentyfikowani zostali:

        PIEGSA, Alois

        HAUSER, Eduard

        BADER, Josef

        MÄRKL, Sebastian

        MATTUTAT, Fritz

        DUNST, Richard

        GOEBEL, Willi Otto Karl

        BORGWARDT, Wilhelm

        NIEMCZYK, Ernst

        HÄNSELER, Christian

        MARTENS, Karl

        BRAUNBOCK, Friedrich

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Copyright © 2009
Projekt i Realizacja : GRT STUDIO | Strony internetowe | Pozycjonowanie