Strona Glówna / Akcje poszukiwawcze / Żołnierze BOA /

ŻOŁNIERZE BOJOWEGO ODDZIAŁU ARMII

Instytut Pamięci Narodowej wraz z Zakładem Medycyny Sądowej w Szczecinie rozpoczęły w 2009 roku projekt badawczy mający na celu odnalezienie i zidentyfikowanie członków Bojowego Oddziału Armii, straconych w Szczecinie w 1948 roku na mocy wyroku sądu wojskowego. Prace trwały kilka miesięcy. W tym czasie dwa zespoły: historyków IPN i specjalistów ZMS przeprowadziły badania archiwalne i terenowe mające na celu wytypowanie miejsca i przygotowanie ekshumacji.
        Obiektem prac badawczych było pięciu członków BOA, których rozstrzelano w grudniu 1948 roku. Na podstawie analizy ksiąg cmentarnych ustalono, że czterech z nich pochowano na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.
Ustalono, że:
 
        ŁOZICKI Zenon został pochowany 06.12.1948
        Kwatera XI, rząd 4, grób 16

        KLIMCZEWSKI Waldemar został pochowany 06.12.1948
        kwatera XI, rząd 4, grób 17

        BORODZIUK Wacław został pochowany 06.12.1948
        kwatera XI, rząd 5, grób 12

        KOKOTKO Edward został pochowany 06.12.1948
        kwatera XI, rząd 5, grób 13

Teren prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych został wytypowany na podstawie dokumentacji Cmentarza Centralnego w Szczecinie oraz danych dostarczonych przez IPN.
        Podczas wizji lokalnej na Cmentarzu Centralnym na kwaterze XI stwierdzono liczne bezimienne mogiły. Na jednym z grobów znajdował się stalowy krzyż z metalową tabliczką, częściowo nieczytelną, z której udało się odczytać nazwisko „Łozicki”. Lokalizacja jego nie zgadzała się z zapisami księgi cmentarnej. Po dokładnej analizie księgi okazało się, że właściwa numeracja rzędów różni się o jedną pozycję. Prawdopodobnie podczas tworzenia dokumentacji w latach czterdziestych musiał istnieć jeszcze jeden rząd grobów w kwaterze XI, którego dzisiaj nie ma. W pobliżu grobu oznaczonego jako grób Zenona Łozickiego znajdowały się jeszcze dwa nieoznaczone groby oraz puste miejsca bez usypanych mogił, mogące być jednakże miejscami pochówków. Zdecydowano się otworzyć wszystkie nieoznaczone miejsca grobowe w rejonie rzekomej mogiły Zenona Łozickiego celem sprawdzenia, czy znajdują się w nich szczątki poszukiwanych osób i czy dokumentacja cmentarna zgadza się ze stanem faktycznym. Przed przystąpieniem do prac ekshumacyjnych w miejscach, w których nie było usypanych mogił przeprowadzono badania georadarowe, które potwierdziły obecność pochówków.
        W dniu 28 sierpnia 2009 roku rozpoczęto prace sondażowo-ekshumacyjne. Trwały one do października. W ciągu 4 dni prac odkryto szczątki 5 osób, z czego zdecydowano się na wydobycie 4.
        Po przeprowadzeniu badań autopsyjnych, historycznych i archiwalnych ustalono, że szczątki 3 osób ekshumowanych na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie z kwatery XI to szczątki członków BOA, za czym przemawiają stwierdzone obrażenia w obrębie kości czaszki spotykane przy postrzałach z broni palnej. Szczątki ludzkie pochodzące z wytypowanych do ekshumacji miejsc należą do:

        ŁOZICKIEGO Zenona

        BORODZIUKA Wacława

        KOKOTKI Edwarda

Szczątków KLIMCZEWSKIEGO Waldemara nie udało się ekshumować ze względu na zniszczenie jego mogiły poprzez wtórny pochówek.

Krótka historia Bojowego Oddziału Armii napisana przez dr Pawła Skubisza z IPN w Szczecinie

1
2
3
4
5
6
7
8

Copyright © 2009
Projekt i Realizacja : GRT STUDIO | Strony internetowe | Pozycjonowanie