Strona Glówna / Cmentarze wojenne / Liczba pochowanych /

 

Liczba pochowanych.


Wszelkie dane na temat liczby osób pochowanych na cmentarzach i kwaterach wojennych należy traktować z daleko idącą ostrożnością.

Praktycznie niemożliwe jest podanie chociażby przybliżonej liczby pochowanych w zbiorowych grobach na terenach dawnych obozów pracy i obozów dla jeńców radzieckich. Dostępne opracowania używają określeń typu "od kilku do kilkudziesięciu tysięcy". Niemalże całkowity brak wiarygodnych źródeł archiwalnych nie pozostawia większych nadziei na jakikolwiek postęp w tym zakresie.

Teoretycznie nie powinno być żadnych kłopotów z poległymi żołnierzami Wojska Polskiego i Armii Radzieckiej - istnieje sporo oficjalnych źródeł podających konkretne liczby. Są to przede wszystkim:

  • ewidencje poszczególnych cmentarzy /tzw. "księgi pochowanych" lub "księgi cmentarne"/,

  • dokumenty będące w posiadaniu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,

  • zasoby archiwum Polskiego Czerwonego Krzyża /raporty ekshumacyjne/,

  • archiwalne dokumenty wydziałów odbudowy i gospodarki komunalnej dawnych wojewódzkich rad narodowych /urzędowa dokumentacja z zakresu grobownictwa wojennego/,

  • publikacje naukowo - historyczne.


Problem w tym, że liczby pochowanych podawane przez rozmaite źródła potrafią się znacząco różnić. I o ile różnica kilku czy kilkunastu osób nie wydaje się być rażąca, o tyle rozbieżności rzędu kilkudzisięciu lub nawet ponad stu pochowanych na danym cmentarzu mogą już wzbudzać zaniepokojenie. Opisując poszczególne cmentarze będziemy konfrontować podawane liczby, spróbujemy też wyjaśnić naturę i przyczyny ewentualnych niezgodności. Wiele istotnych informacji będzie zawierał artykuł o historii cmentarnictwa wojennego na Pomorzu Zachodnim który zostanie zamieszczony w nieco późniejszym okresie.

Należy również zwrócić uwagę na kwestię tożsamości pochowanych. Bardzo wielu z nich spoczywa na cmentarzach jako bezimienni /nn/. W przypadku żołnierzy Armii Radzieckiej jest to wręcz zdecydowana większość - ponad 80 % ogólnej liczby. Dotyczy to także ok. 30 % pochowanych żołnierzy Wojska Polskiego. Ponadto w bardzo wielu przypadkach upamiętnione na cmentarzach nazwiska nie są zgodne z prawdziwymi nazwiskami pochowanych żołnierzy. To godne pożałowania zjawisko występuje na masową skalę w przypadku żołnierzy Armii Radzieckiej, dotyka jednak także - na szczęście w dużo mniejszym stopniu - żołnierzy Wojska Polskiego.

Poniżej zamieszczamy dwa tabelaryczne zestawienia liczby żołnierzy pochowanych na cmentarzach i kwaterach wojennych położonych na terenie woj. zachodniopomorskiego.

Tabela nr 1 prezentuje dane dotyczące żołnierzy Armii Radzieckiej zawarte w " Katalogu miejsc pochówku żołnierzy, jeńców wojennych i cywilnych obywateli ZSRR poległych i zmarłych w czasie II wojny światowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" /Каталог захоронений советских воинов, военнопленных и гражданских лиц, погибших в годы Второй мировой войны и погребенных на территории Республики Польша/. Pozycja ta została wydana w 2003 r wyłącznie w języku rosyjskim przez MON i MSZ Federacji Rosyjskiej we współpracy z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Można ją więc uznać ją za odzwierciedlenie aktualnego stanu wiedzy oficjalnych czynników polskich i rosyjskich w zakresie omawianych zagadnień.


Miejscowość

Liczba pochowanych

Ogólna

Znanych

Nieznanych

1. Białogard

763

130

633

2. Chojna

3985

760

3225

3. Choszczno

2998

1310

1688

4. Dębno

3703

1228

2475

5. Gryfino

7134

930

6204

6. Kamień Pomorski

821

173

648

7. Kołobrzeg

336

49

287

8. Koszalin

294

215

79

9. Krągi - gmina Borne Sulinowo

250

250

10.Myślibórz

616

272

344

11.Sławno

11

11

12.Stargard Szczeciński

4892

371

4521

13.Szczecin

3032

413

2619

14.Szczecinek

4432

318

4114

15.Wałcz

1638

278

1360

16.Złocieniec

9

2

7

Razem:

34.914

6.449

28.465


Tabela nr 1.


Tabela nr 2 zawiera dane dotyczące pochowanych żołnierzy Wojska Polskiego. Nie są to liczby zaczerpnięte z żadnego oficjalnego zestawienia, gdyż takowe nie istnieją bądź nie są dostępne. Są to dane zebrane z różnych źródeł cząstkowych takich jak zarządy poszczególnych cmentarzy, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, publikacje i opracowania. Liczby te nie zostały na razie zweryfikowane. Jednak naszym zdaniem są stosunkowo wiarygodne i jako takie pozwalają na zapoznanie się z poruszanym tematem.


Miejscowość

Liczba pochowanych

Ogólna

Znanych

Nieznanych

1. Czaplinek

23

10

13

2. Drawsko Pomorskie

3458

1308

2150

3. Kamień Pomorski

124

83

41

4. Kołobrzeg

1321

1321

0

5. Łobez

4

4

0

6. Myślibórz

71

21

50

7. Resko

30

25

5

8. Siekierki

1987

1661

326

9. Sławno

56

?

?

10.Stargard Szczeciński

65

?

?

11.Szczecin

367

164

203

12.Szczecinek

39

25

14

13.Trzcińsko Zdrój

20

17

3

14.Wałcz

4407

3708

699

15.Wolin

5

3

2

16.Złocieniec

34

?

?

Razem:

12.011
Tabela nr 2


Copyright © 2009
Projekt i Realizacja : GRT STUDIO | Strony internetowe | Pozycjonowanie